Vid extrastämman 8 september beslutades att föreningen kommer att ta ut en avgift från medlemmar som fått/får godkänt att hyra ut i andra hand. Avgiften blir 10% på gällande basbelopp, f.n. 4.430 per år. Det kommer att gälla från och med 2016.