Som tidigare sagt, nu är siffrorna för 2017 helt inne och vi kan se om vi sparar eller om det går åt mer, och om våra besparingar hjälper. Här, till skillnad från oljan är det betydligt mer data… och mer historik. Här laddar jag också upp filen för den som vill titta i detaljerna själv. Kanske har du någon bättre insikt, ser något vi inte ser…

Några finding YoY (årsstatistik):

 • Ingen förändring från 2016 (typ bra..)
 • 2016 gick förbrukningen ner, mot 2015, tillbaks till motsvarande 2014 års nivå.
 • Normalår 2013 är kanske inte så bra valt, då bergvärmen gick dåligt då. (Syns ej här. Justerar nog till nästa år..)
 • 8ans abonnemang BVP (bergvärmepump) och fasta gör det svårt att se detaljer då den fasta (“8_fast”) innehåller en el-patron.
 • Vi drar mer på elpatronen “8_fast” än tidigare. Och det stämmer… för att spara olja på sommaren.
 • BVP går stabilt mot föregående år, det är bra.

Detaljer för 4, 6, och 10ans fastighets-abonnemang:

 • 10an och 6an som har tvättstugorna (står för stora delen av förbrukningen) minskar, troligen pga minskad användning av tvättstugorna.
 • 4ans förbrukning går upp stadigt sedan 2013.
  Varför är svårt att säga, det kan bero på flera skäl, men bör undersökas. Den mest troliga möjligheter som jag kommer på är att hissen motor eller styrning i 4an “mår dåligt”… det är dock på det stora hela rätt lite el vi pratar om.

Månadsvis förbrukning:

 • El-patronen tar tydligt över på sommarn, dock kanske inte fullt ut som den borde, varför?! (Blå vs gul.)

Timvis förbrukning på BVP

BVP-pumpen har vi rätt detaljerad statistik för flera år. Detta ger oss bra möjligheter att se och identifiera olika problem.

 • Gula fältet är bara en av pumparna som gått då den ena behövde bytas (trasig).
 • Det grå fältet gick pumpen katastrofalt dåligt, och då hade vi också högre oljekostnader. (Mycket illa!)
 • Det första lilla ‘lila’ fältet är en idealisk månad, 100%, inga start och stop, Sådan har nästan aldrig inträffat sedan dess, varför?
 • Det andra lila fältet ser vi exempel på mycket start och stopp under en period. Då går även “diff under dagen” upp, vilket visar på differensen på lägsta timförbrukningen och högsta. Om linjen går högt, är det tecken på att pumpen står långa perioder.
 • 3e lila fältet ptja? Vad vet jag inte..
 • 4e lila fältet är väl hyfsat bra så som det bör se ut… ja förutom 3 punkten här ovan, då det var perfekt, detta är “bara bra”.
 • De gröna fälten är sommarn… den borde stå helt då och elpannan ta över. Varför vet jag inte, eller vad det är som händer.

Filerna:
brf ekoxen, el-förbrukning – timme_2
brf ekoxen, el-förbrukning – bvp_2
brf ekoxen, el-förbrukning – månad_10