Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: 2016

Varmt klimat = liten oljeförbrukning?

Oljan och elen är våra största förbrukningskostnader i föreningen. Nu har vi alla siffrorna för 2017 och ja, de är både bra och dåligt, eller ptja, döm själv, är 10 kubikmeter olja bra eller dåligt?

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte den 17 maj, kl 19.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Kallelse med motioner:
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2017
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1b Val av revisor
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1c Motion A – Höjning årsavgift, Styrelsens förslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1d Motion B – Höjning årsavgift, Arvids medlemsförslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1e Svar på motion B

Årsredovisningen i digital form för förbättrad läsbarhet samt med fix för 2014 års resultat i nyckeltalsberäkningen.
Årsredovisningen 2016 original digital för bättre läsbarhet_2014årfix
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 2 Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse

Årsredovisningen i original:
Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Valberedningens förslag på ny styrelse kommer separat.

Valberednings förslag till årsmötet 2016

Valberedningen föreslår att alla sittande ordinarie ledamöter sitter kvar samt att styrelsen förstärks med ytterligare en ordinarie ledamot.

Förslag på ordinare ledamöter:

  • Rickard Uddenberg
  • Arvid Leander
  • Marianne Melin Åström
  • Birgitta Kahlström
  • Anita Ekström Winroth
  • Sofie Båtmästar

Sittande suppleanter avgår och inga nya väljs in.

Med detta förslaget finns det ingen representation i styrelsen från 10:ans trappuppgång.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsearvodet sätts till 1,25 prisbasbelopp vilket ger ett arvode 2016 på 55375:- samt att styrelsen själva bestämmer hur arvodet ska fördelas.

Till ny valberedning förslås:

  • Inger Ericsson
  • Jonas Olsson
  • Niklas Engdahl

/Valberedning

Ny underhållsplan gjord

En ny underhållsplan är klar, ett projekt drivet av Arvid Leander.
Sustend Underhållsplan TOTAL Brf Ekoxen 2016

Med denna medföljer även en energi och miljöanalys.
Sustend Energi- och miljöanalys Brf Ekoxen 2016

Mer kommentarer på detta kommer senare.

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén