Ingen inventering av elementen som vi tänkt börja med i 4an och 6an, och som vi informerat om i portarna kommer inte göras i januari. Det blir kanske inte ens nödvändigt att inventera alla. Vi återkommer när vi vet mer om hur och när projektet ska genomföras.

 

 

Post Revisions: