(Uppdaterad 2018-09-17) Kvartalsbudgeten klar och den innehåller båda bra och dåligt. Arbete vi legat efter med, det kom ingen Q1, delvis beror detta på av en del internt arbete, som gjort att mallar slutat fungera. Nu är det delvis klart och första kommer här. Mallen är något uppdaterad och förbättrad, och siffrorna omdisponerade till ett mer korrekt förfarande.

Uppdaterad med ny rapport; några grafer blev fel, någon summering tror jag är fel och främst har jag mot alla principer justerat budgeten för underhåll, då mycket skall aktiveras och sedan skrivas av. (Inte bästa principen, men det blev trevligare så när jag gjorde förslag för flerårsbudgeten.

ekonomi, kvartalsrapport (översikt) 2018 Q2

Nedan kommentarer är mina åsikter:

Intäkter

 1. Totala årliga intäkterna minskar;
 2. Lokalhyresintäkterna ökar;
 3. Utförsäljningen av hyresrätterna ger kortsiktigt bra med pengar men intäkterna minskar. Börjar bli tydligt nu.
 4. Vi måste jobba för att fortsätta ha rätt lokalhyresnivårer och på det sättet öka intäkterna. Desto mer vi kan öka garage- och lokalhyresintäkterna desto mindre slipper vi höja årsavgifterna (månadsavgiften).
 5. Vi har även äntligen [Sic!] börjat särredovisa hyresnedsättningar i stället för att dessa försvinner in i intäkterna. Vannsinnigt så som det varit.

Kostnader

 1. Positivt är långsiktigt går driftkostnaderna ner; året pekar dock på ett trendbrott, vilket inte är bra. Men flera av våra arbeten med att sänka driftkostnaderna syns numera, exempelvis vatten.
 2. Comhem/bredbandet är en kostnad vi bör åtgärda! Den innehåller en engångspost men framgent är det dubbla kostnader då fler och fler streamar och alla kanaler finns över internet.
 3. Budget för underhåll innehåller kostnader som i och med K3 kommer aktiveras och bokföras som ”tillgång” och skrivas av på tid i stället. Eventuellt kommer jag göra en justering i efterhand på budgeten.
  (Edit: justerad nu…)
 4. Positivt är att jag tycker vi lyckas hyfsat med budget/prognoser, vilket jag tror beror på att vi faktiskt bevakar olika delar av driften närmare. Det är inte så att oljan står och går och går utan att någon snabbt märker det.
  (Edit: mja disponeringarna hade blivit fel så så bra var vi inte. Men jag upplever det bättre än våra första stapplande försök. Med disponeringar menas sådan som skall säsongshanteras i siffrorna.)
 5. Förvaltningskostnaderna ökar; det är främst konsultkostnader, dvs professionell hjälp med upphandlingar etc till styrelsen, men det är också arvodena. Skall vi ha in teknisk fastighetsförvaltning kommer dessa öka betydligt. Även olika kostnader för program och GDPR drar upp den här posten.
 6. Avskrivningar visar att vi fortfarande har problem med dessa, att förstå, redovisa, och budgetera dessa. Jag hoppas budgeten 2019 skall blir rätt, liksom att årsredovisningen 2018 skall bli korrekt på dessa.
  – Avskrivningarna kommer framöver öka med de investeringar vi har.
  – Det blir också på detta sätt mer tydligt våra “årliga” kostnader för det som vi underhåller och fastighetens underhåll, och hur vår årsavgift förhåller sig till vår förbrukning av fastigheten.
 7. Underhåll i budgeten är mycket högt, vilket vi “justerar” genom att börja jobba med K3. Det ger en tydligare årskostnadsbild och resultatet blir mer balanserat; årsavgifterna kommer bli lättare att sätta efter verkligt behov med detta. Vi har delvis redan börjat jobba efter K3.
Post Revisions: