kvartalsrapport-iconVi fick en kvartalsrapport tidigare. Den innehöll som vi upptäckte främst fel på avskrivningarna. Detta är nu justerat för hela året och därmed har vi även gjort  uppdaterade filer för Q1 och Q2. För Q3 kom även alla underhåll och reparations-kostnader in i bilden. Vi kommer gå back mer än vad vi trodde i år, med dessa korrigeringar.

Med korrekta avskrivningar, se mer om detta här: Årsredovisningen och avskrivningarna 2015 var fel, så får vi en annan bild av vår ekonomi. Vi gjorde en uppryckning och skrev av på 200 år, men hade beslutat 100 år. Nu när vi tar kostnaderna så som de faktiskt ser ut förändrar detta lite av våra siffror.

Vi gjorde därför uppdaterade för både Q1 och Q2 så som de skulle sett ut, om det varit korrekt. (Det är givetvis alltid en fråga om vad som är korrekt hastighet, vilken takt man skall skriva av fastigheten.)

kvartalsrapport-2016-q3-uppdaterad-2016-10-20

och de uppdaterade:
kvartalsrapport-2016-q2-uppdaterad-2016-10-20
kvartalsrapport-2016-q1-uppdaterad-2016-10-20

Kommentarer:

Jag tror inte vi kommer få mer underhåll och reparationer i samma utsträckning i år. Vi har iof tagit en del beslut om kostnader för bl.a. vatten 4-till-1, men det är inte säkert de kommer i år iaf. Liksom stammarna. Oavsett är det sådant som borde gjorts.

Jag har i nya mallen även ändrat oljans disponering över året, mot bakgrund av den data vi nu har, till 70%, 5%, 1% 24% för de olika kvartalen. Vi får se om det är korrekt.

Avskrivningar ligger nu mera korrekt också. Dock fortfarande som en separat post då den går att justera enligt vilken avskrivningstakt man har. Dock är det en kostnad, då man faktiskt förbrukar sin investering.

 

Post Revisions: