[UPPDATERAD 2015-10-30 – med graf över kostnadsutvecklingen på konto 4630]

Dom är inte lite fräcka, Stockholm Vatten, två höjningar på kort tid. En total höjning om 14,45%. Synd att man inte kan konkurrensutsätta dem.

2015 Faktura Stockholm Vatten höjning

Hur detta påverkar vår ekonomi? Totalt kostar vattnet oss ca 71 TKR per år (10 års genomsnitt). 15% på detta innebär 10,65 TKR per år. Vår kostnadsbas ligger på i genomsnitt 2 692 TKR, de innebär en kostandsökning på 0,4%. Tittar man på rena kostnaderna (exkl. avskrivningar, skatter etc) så är kostandsbasen 1 706 TKR och det ger en kostnadsökning på 0,6%.

Mina tankar om detta är att det troligen inget som berör avgifterna. Vi hanterar det inom de kostnadsbesparingar som görs. Men det beror på hur vi väljer att se det hela. Överlag har jag tidigare flaggat för att avgifterna är låga.

2015 Faktura Stockholm Vatten 4630 höjning (3)

Post Revisions: