Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: årsmöte_2017

Föreningsstämma 2017 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma:

  • 16 deltog, varav 14 röstberättigade och två med fullmakt.
  • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
  • Valberedningens förslag att höja styrelsearvodet från 1,25 till 1,50 prisbasbelopp beslutades.
  • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen
  • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Sofie Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Anita Ekström Winroth och Henric Uhrbom (ny). Som suppleant valdes Marcus Axstjierna (ny).
  • Till ny revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson.
  • Till valberedning valdes Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny).
  • Styrelsens förslag om avgiftshöjning med 12 % beslutades. Övriga förslag enligt Arvid Leanders motion avslogs.

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

Protokoll
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte den 17 maj, kl 19.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Kallelse med motioner:
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2017
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1b Val av revisor
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1c Motion A – Höjning årsavgift, Styrelsens förslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1d Motion B – Höjning årsavgift, Arvids medlemsförslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1e Svar på motion B

Årsredovisningen i digital form för förbättrad läsbarhet samt med fix för 2014 års resultat i nyckeltalsberäkningen.
Årsredovisningen 2016 original digital för bättre läsbarhet_2014årfix
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 2 Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse

Årsredovisningen i original:
Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Valberedningens förslag på ny styrelse kommer separat.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén