Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Kategori: Styrelsemöte

Rapport från styrelsemöte 2020 – 12/10, 16/11 & 20/12

 • Fjärrvärmen installerad, driftsatt och klar. Vi går nu på 60% fjärrvärme och 40% “bergvärme”.
 • Slutrapport till klimatklivet inlämnad.
 • Målning av källare i 8an och 10an kommer genomföras inom kort.
 • Styrelsen tittar på låsen, har du förslag, idéer eller något du vill bidra med, maila gärna in.
  (Lägenhetsdörrarnas lås förblir medlemmarnas ansvar och berörs inte.)

Övrigt har styrelsen bedömt att vad det gäller lägga klinkers på plastmatta är det något vi avråder ifrån pga stadigvarande fukt och risk för mögelskador. Kravet är dock givetvis alltid att det följer aktuella fackmannamässiga regler och att man kan visa på att så skett.

Rapport från styrelsemöte 2018-06-12

 • Vi undersöker möjligheten till en extern fastighetsskötare. Detta i och med styrelsen inte skall göra fastighetsskötsel, så som det blev under 2016/2017.
 • Lampor på baksidan är uppsatta, det blir inga mera lampor just nu då det kan påverka både grannar/boende samt närliggande natur. Det är några skavanker kvar som ska repareras och målas över.
 • Efter att ha blivit nekad bidrag till fjärrvärme, så har styrelsen bestämt att vi ska söka bidrag en gång till då vi ligger precis på gränsen till att få bidraget.
 • Styrelsen har beslutat om att köpa en ny bergvärmepump, vi har valt en leverantör och information om när installation sker kommer snart.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 20 augusti.

Rapport från styrelsemötet 2017-03-15

Vi träffade valberedningen och framförde att det är önskvärt med ytterligare en ledamot. Att vi har en ganska hög arbetsbelastning men också idéer om hur vi kan underlätta genom att bl.a. anlita en fastighetskötare för vardagsskötseln av fastigheten (gäller dock att hitta den rätta till en rimlig kostnad. Fanns tidigare men kostade tyvärr mer än det gav då) och organisera arbetet bättre. Helst också involvera fler medlemmar utanför styrelsen att ta på sig avgränsade uppgifter.
I övrigt:
– Förberedde vi styrelsens motion till årsstämman om höjning av avgifterna med 12%
– Fastställde vi ett grundpris för hyra av  förrådslokaler till 550kr/km2 och år. Kan sedan variera lite beroende på bl.a. skick och tillgänglighet. Ser över avtalen så småningom.
– Hårfriseringen Zilola vill sälja sin verksamhet. Vi har sagt nej till restaurang och motsvarande vilket kräver kostsam anpassning av lokalen. Vi tror inte att det finns kundunderlag för matställen här, tyvärr.
– Gick igenom läget med stambytet – alla stammar är bytta utom i 6:ans tvättstuga och Grocerys lokaler, bör vara helt klart i slutet av maj, tvättstugan tidigare. Containrarna tas bort i slutet av april. En del arbete kvar med återställning av affärslokaler.
– Beslutar ha vårens städdag söndagen den 7 maj.
Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer! Nästa styrelsemöte blir 2017-04-18.

Rapport från senaste styrelsemötet 2016-12-14

 • Styrningen av oljepannorna fungerar dåligt. Styrelsen beslutar köpa nya reglage.
 • Renoveringen av de horisontella stammarna
  Ett stort arbete som kräver ständig tillsyn. Vi försöker informera i så god tid som möjligt – se särskild information på hemsidan, i portarna och till berörda!
  – Beslutar hyra containrar där de som behöver tömma sina förråd kan lagra tillfälligt.
  – Beslutar om avgiftsbefrielse för garagehyran för dem som hyr garagen under den tid de behöver vara utrymda.
  – Diskuterar alternativa nivåer på återställandet av tvättstugorna förutom omkakling av golv och eventuellt väggar. T ex om vi ska passa på att ersätta torkrummen med mer effektiva torkskåp och frigöra plats för dusch (behöver  vi ha tillgängligt för hantverkare vid mer omfattande reparationer).
 • Budget 2017
  Den senaste bedömningen är att vi står inför ca 600 tkr underskott per år på 29 års sikt och att en avgiftshöjning är nödvändig. Utgår nu från en höjning på 12% i första steget och att vi på sikt indexreglerar enligt utvecklingen av prisbasbeloppet. Beslutet tas upp på årsstämman.Hör av er till oss i styrelsen om ni vill ha mer information! Nästa möte blir onsdag den 18 januari.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén