• Vi undersöker möjligheten till en extern fastighetsskötare. Detta i och med styrelsen inte skall göra fastighetsskötsel, så som det blev under 2016/2017.
  • Lampor på baksidan är uppsatta, det blir inga mera lampor just nu då det kan påverka både grannar/boende samt närliggande natur. Det är några skavanker kvar som ska repareras och målas över.
  • Efter att ha blivit nekad bidrag till fjärrvärme, så har styrelsen bestämt att vi ska söka bidrag en gång till då vi ligger precis på gränsen till att få bidraget.
  • Styrelsen har beslutat om att köpa en ny bergvärmepump, vi har valt en leverantör och information om när installation sker kommer snart.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 20 augusti.