Vi träffade valberedningen och framförde att det är önskvärt med ytterligare en ledamot. Att vi har en ganska hög arbetsbelastning men också idéer om hur vi kan underlätta genom att bl.a. anlita en fastighetskötare för vardagsskötseln av fastigheten (gäller dock att hitta den rätta till en rimlig kostnad. Fanns tidigare men kostade tyvärr mer än det gav då) och organisera arbetet bättre. Helst också involvera fler medlemmar utanför styrelsen att ta på sig avgränsade uppgifter.
I övrigt:
– Förberedde vi styrelsens motion till årsstämman om höjning av avgifterna med 12%
– Fastställde vi ett grundpris för hyra av  förrådslokaler till 550kr/km2 och år. Kan sedan variera lite beroende på bl.a. skick och tillgänglighet. Ser över avtalen så småningom.
– Hårfriseringen Zilola vill sälja sin verksamhet. Vi har sagt nej till restaurang och motsvarande vilket kräver kostsam anpassning av lokalen. Vi tror inte att det finns kundunderlag för matställen här, tyvärr.
– Gick igenom läget med stambytet – alla stammar är bytta utom i 6:ans tvättstuga och Grocerys lokaler, bör vara helt klart i slutet av maj, tvättstugan tidigare. Containrarna tas bort i slutet av april. En del arbete kvar med återställning av affärslokaler.
– Beslutar ha vårens städdag söndagen den 7 maj.
Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer! Nästa styrelsemöte blir 2017-04-18.

Post Revisions: