Nya lagar.
Eftersom lagen har ändrats behöver vi förändra våra stadgar. Här är en bra artikel som belyser det hela: https://www.hd.se/2017-11-03/hog-tid-att-andra-stadgarna-i-huset

Missa inte punktlistan på slutet för en summering.

Rensa ut obsoleta stadgepunkter.
I våra gamla stadgar har vi, enligt vad jag erfar och förstår, ingen nytta av bland annat §5 till §9 eftersom de är en del av lagstiftningen och härrör från när föreningen bildades.