Den nya lagen innebär för dig som konsument, tack vare registret, att det blir lättare att undvika oseriösa elektriker.

Den 1 juli träder den nya Elsäkerhetslagen i kraft. Nu måste alla elinstallationsföretag registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Och om du anlitar en elektriker, måste du kontrollera att dess företag finns med i registret.

Fr o m den 1 juli kan du göra det här på Elsäkerhetsverkets webbplats: Kolla företaget

Elsäkerhetsverket har mer information om vad den nya lagen innebär för dig som konsument, det kan du läsa om här.

Fastighetsägarna har också jättebra information på sin webbplats.

Post Revisions: