• Läget stamrenoveringen – det är nu klart med Grocery och stamrenoveringen kommer att slutföras i 4an under sommaren. Senast sista augusti bör hela arbetet med stamrenoveringen därmed vara klar.
  • Ny medlemmar i lägenhet 171-285114, port 8 är godkända. Tillträde
    2017-08-07.
  • Avgiftshöjningen – höjningen på 12% som beslutades på föreningsstämman kommer att gälla från och med 2018.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer. Nästa möte
blir den 16 augusti.

Post Revisions: