Vi har under en viss tid jobbat med en energianalys, och gjort en förstudie för vilka vägval vi kan gå med de problem och utmaningar vi har. Den är nu klar. Den väcker givetvis mer följd-frågor än svar… kanske. Men den finns att läsa iaf.

I förstudien ligger en workshop med Enstar som är vår nuvarande leverantör. Vi har haft vissa ingångsvärden. De har även gjort olika LCC-kalkyler, som vi justerat under gång, och där vi även gjort en egen, tillsammans med dem.

Det finns en del frågor att reda ut dock, och det kanske måste till ytterligare tid för detta. Vill du läsa den, klicka nedan:

Detta är den skarpa/senaste versionen av förstudien, tillsammans med mina frågor och svar.
förstudie energianalys — v3-170405
förstudie energianalys — v3-170405 – Frågor och kommentarer till förstudie

LCC-kalkylerna, deras och våran finns på vår GDrive:
LCC-Kalkyl (Google Sheets)
Gdrive för alla filerna

 

Post Revisions: