De mailutskick som går har dessvärre varit behäftade med en felkonfigurering. Det innebär att man bara fått de två senaste nyheterna. Jag hoppas ni går in och bläddrar igenom framsidan. Det finns mycket information, som är viktig som inte kom fram i senaste utskicket.

Vår kassör Arvids viktiga och bra ränteinlägg här: https://www.brfekoxen.com/2016/rantediskussion/
(Mitt svar på detta kom med, i tidigare utskick, så det behöver vi inte länka igen.)

Vår nya underhållsplan, som innehåller massor med information, som verkligen alla bör läsa… ja hela! Inte bara bläddra.
https://www.brfekoxen.com/2016/ny-underhallsplan-gjord/

Tror inte informationen om brandsäkerhet kom med heller:
https://www.brfekoxen.com/2016/brandsakerhetsinformation/

Mailutskicken är nu konfigurerade så att de tar med 10 nyheter. Mer än så hoppas jag verkligen inte att vi skall lägga ut varje vecka.

Post Revisions: