Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: korta nyheter

Korta nyheter / Akuta SMS

Du behöver anmäl dig för akut information och korta nyheter via SMS!

Vi vet alla hur det är, man orkar inte med all information som man skulle behöva läsa, det är webben, nyhetsbrev (om man ens anmält sig till det), etc. Det finns sedan app-lösningar men då skall man installera den, och ha notiser påslaget, ytterliggare en app som tar ström och plats och fokus. etc.
– Vi har därför en lösning för att skicka ut kort information och akut information via SMS. MEN DU MÅSTE SJÄLV ANMÄLA DIG.

Skicka ett SMS till +46 76 519 53 15 med texten:
– FÖLJ #port #medlem namn
– medlem skall lägga till #medlem, annars inte.
– beroende på vilken #port du bor, lägger till ett av 4 följande alternativ: #4an / #6an / #8an / #10an.

Exempel:
– FÖLJ #6an #medlem Rickard
– FÖLJ #8an Fredrik
– DELETEME

Mer instruktioner finns på följande sida.
https://www.brfekoxen.com/information/sms-och-korta-nyheter/

Syftet är att skicka ut korta statusar, så som “Hissen står i 4an”, “Problem med bredbandet, lösning kommer”, “Problem med varmvattnet, lösning pågår”, “Varmvattnet löst”, “Glöm inte årsmötet” etc. Syftet är aldrig något längre. Vi kan också skicka akuta sms som går ut till alla via detta system. Korta nyheter har viss fördröjning.

Twitter är ingen tvåvägs-kanal för kommunikation. Vi använder den som enklare plattform, men förvänta inga svar eller någon, annat än undantagsvis möjligen. Använd i så fall mail eller vår facebook-sida.

Tänk på att du INTE KAN svara på SMS:et. Det är en envägskommunikation.

Problem med mailutskicken

De mailutskick som går har dessvärre varit behäftade med en felkonfigurering. Det innebär att man bara fått de två senaste nyheterna. Jag hoppas ni går in och bläddrar igenom framsidan. Det finns mycket information, som är viktig som inte kom fram i senaste utskicket.

Vår kassör Arvids viktiga och bra ränteinlägg här: https://www.brfekoxen.com/2016/rantediskussion/
(Mitt svar på detta kom med, i tidigare utskick, så det behöver vi inte länka igen.)

Vår nya underhållsplan, som innehåller massor med information, som verkligen alla bör läsa… ja hela! Inte bara bläddra.
https://www.brfekoxen.com/2016/ny-underhallsplan-gjord/

Tror inte informationen om brandsäkerhet kom med heller:
https://www.brfekoxen.com/2016/brandsakerhetsinformation/

Mailutskicken är nu konfigurerade så att de tar med 10 nyheter. Mer än så hoppas jag verkligen inte att vi skall lägga ut varje vecka.

Grunden för hemsidan klar

Grunden för hemsidan klar. Mer information kommer löpande, både som bloggar och i form av uppdateringar av sidorna.

Här var lite av de olika vi valde mellan:

ny hemsida demo2

Den här blev det

ny hemsida demo1

Lite väl teknisk, så jag valde bort den. (Tog bra med taggar etc.)

ny hemsida demo

clean, bra kontrast, men inte anpassad för mobiler och paddor

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén