Nu i vecka 15 kommer företaget Dalens Mur och Puts AB att börja arbetet med att laga trasig puts på fastighetens framsida, laga betongmur och trappa på baksidan mm. I maj kommer de att måla bl.a. plåtdörrarna på baksidan och lacka/olja entredörrarna på framsidan.

Post Revisions: