Vi behöver folk till styrelsen och valberedningen.

Maila ditt intresse till valbredningen@brfekoxen.com.

Valberedningen

Idag finns täckning i 8an och i 10an. Förvisso finns styrelserepresentanter i 4an och 6an. Men det skulle vara önskvärt med någon mera, gärna i dessa uppgångar.

Styrelsemedlemmar

I styrelsearbetet jobbar vi modernt med tekniska hjälpmedel så som Trello, Google Docs. Vi bloggar och twittrar för att få ut information till våra medlemmar. Vi är en blandad grupp, både äldre och yngre, och blandad kunskap när det gäller it-mognad, samt kunskap om fastigheter, och ekonomi. Alla är välkomna och vi trycker på att du får utbildning genom vår medlemsorganisation Fastighetsägarna. Vi har ett mål om mer medlemsengagemang genom att skapa ytor för detta. Vi sitter i valet och kvalet av att gå mot smalare styrelsearbete (mindre tid och exporthjälp) eller bredare (mer tid, och “billigare”/”gör det själv”). Hur vill du påverka ditt boende? Billigare avgifter eller dyrare? Upprustningar som behövs?

Internrevisor

Personligen, som medlem och styrelse, skulle jag gärna se en internrevisor också. Syftet är främst att se till att styrelsen inte fattar beslut som man inte har rätt. Det innebär att granska styrelseprotokollen mot stadgar och lagar.

Post Revisions: