Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: styrelsen

You pay in peanuts, you get monkeys

En lat ¹ styrelse eller högre arvoden?

You pay in penuts, you get monekys

Dialogen har strandat. Dessvärre har min dialog med valberedningen strandat, och vi har olika syn på styrelsearbetets belastning, liksom hur det skall arvoderas. Frågan är vad föreningsmedlemmarna vill ha? En underbetald men ”lat” styrelse, eller en som gör vad som faktiskt måste göras. Vi måste jobba för lägre årliga kostnader och en bättre skött fastighet.

Jag delar deras åsikter, men inte deras slutsatser.

Ansvarsfrihet = “vi tänker inte stämma er” typ..

Har precis varit på fastighetsägarnas utbildning med workshop om ordförandes roll. Mycket givande och intressant. Berörde lika mycket rollen som ordförande likväl som organisatoriska legala frågor.

Utbildningen innehåll även workshop, med grupparbeten, där vi fick diskutera hypotetiska frågor. Hade gärna sett mer av detta. Det är svårt att applicera lag och stadgar på praktiska frågor, speciellt när det är så många texter som spelar in. För en som ny är detta nog ovärderligt, att få se hur och vilka texter andra väver in för att göra ett beslut. Jag ser att detta varit till nytta även för styrelsemedlemmar.

Några av sakerna jag tar med mig är till nästa år årstämma:

Att som styrelse bli beviljad ansvarsfrihet, har inget med beröm eller om man gjort dåliga beslut. Det handlar mer om man gjort något rent brottsligt. Det är mer “vi tänker inte stämma er”.. typ. Men det är giltigt endast om eventuella problem och felaktigheter står i förvaltningsberättelsen. Om styrelsen döljer det och inte berättar om det hela. Då är det möjligt att trots detta stämma styrelsen för bristen.

Ansvarsfriheten är dessutom ALLTID individuell, även om man slarvar och frågar om den överlag. Om någon opponerar sig så går man igenom varje ledamot, från föregående år, var för sig. Även tidigare styrelsen och deras medlemmar, för den delen av verksamhetsåret som det gäller. Nästa år gäller för hela 2016, och alla som suttit här. Man får inte rösta i frågan om sig själv, men väl för sina kollegor i styrelsen, huruvida dessa skall få ansvarsfrihet. (Inget av detta tror jag kommer vara problem hos oss, ser nu inget som bör föranleda sådant misstroende från Er medlemmar mot oss i styrelsen, men ni kanske tycker annorlunda.)

Det är inget behov heller att läsa allt, utan snarare går vi igenom ifall det är frågor på någon punkt. Det gäller även revisorns yttrande, möjligtvis med undantag av det som avviker från normalt. Men det är en möjlighet för styrelsen att berätta allt man gjort och verkligen bjuda in till vad som skett.

Jag hoppas mer framöver på grupparbeten och nätverkande delar i utbildningarna. Det finns många sätt att lösa både problem och hur man bäst får sin föreningen att funka. BRF-lagen styr på inget sätt ner allt. Att få veta hur andra gör är det som gav mest.

Folk till styrelsen och valberedningen

Vi behöver folk till styrelsen och valberedningen.

Maila ditt intresse till valbredningen@brfekoxen.com.

Valberedningen

Idag finns täckning i 8an och i 10an. Förvisso finns styrelserepresentanter i 4an och 6an. Men det skulle vara önskvärt med någon mera, gärna i dessa uppgångar.

Styrelsemedlemmar

I styrelsearbetet jobbar vi modernt med tekniska hjälpmedel så som Trello, Google Docs. Vi bloggar och twittrar för att få ut information till våra medlemmar. Vi är en blandad grupp, både äldre och yngre, och blandad kunskap när det gäller it-mognad, samt kunskap om fastigheter, och ekonomi. Alla är välkomna och vi trycker på att du får utbildning genom vår medlemsorganisation Fastighetsägarna. Vi har ett mål om mer medlemsengagemang genom att skapa ytor för detta. Vi sitter i valet och kvalet av att gå mot smalare styrelsearbete (mindre tid och exporthjälp) eller bredare (mer tid, och “billigare”/”gör det själv”). Hur vill du påverka ditt boende? Billigare avgifter eller dyrare? Upprustningar som behövs?

Internrevisor

Personligen, som medlem och styrelse, skulle jag gärna se en internrevisor också. Syftet är främst att se till att styrelsen inte fattar beslut som man inte har rätt. Det innebär att granska styrelseprotokollen mot stadgar och lagar.

Ny hemsida

Nya hemsidan är under uppbyggnad. Uppdateringar sker kontinuerligt och grunden kommer vara färdigt under kvällen. Det är dock inget statiskt utan målet är att vara levande.

Korta nyheter är där vi ämnar uppdatera akuta förändringar, små påminnelser etc. Någon kommunikation på Twitter ämnar vi inte föra. Det är för att enkelt uppdatera med små nyheter och information.

Om någon medlem vill skriva här, lägg ett mail till info@ så lägger vi upp dig.

 

Med vänlig hälsning // Ordföranden med övriga styrelse

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén