Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: valberedningen

Valberednings förslag till årsmötet 2016

Valberedningen föreslår att alla sittande ordinarie ledamöter sitter kvar samt att styrelsen förstärks med ytterligare en ordinarie ledamot.

Förslag på ordinare ledamöter:

  • Rickard Uddenberg
  • Arvid Leander
  • Marianne Melin Åström
  • Birgitta Kahlström
  • Anita Ekström Winroth
  • Sofie Båtmästar

Sittande suppleanter avgår och inga nya väljs in.

Med detta förslaget finns det ingen representation i styrelsen från 10:ans trappuppgång.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsearvodet sätts till 1,25 prisbasbelopp vilket ger ett arvode 2016 på 55375:- samt att styrelsen själva bestämmer hur arvodet ska fördelas.

Till ny valberedning förslås:

  • Inger Ericsson
  • Jonas Olsson
  • Niklas Engdahl

/Valberedning

Folk till styrelsen och valberedningen

Vi behöver folk till styrelsen och valberedningen.

Maila ditt intresse till valbredningen@brfekoxen.com.

Valberedningen

Idag finns täckning i 8an och i 10an. Förvisso finns styrelserepresentanter i 4an och 6an. Men det skulle vara önskvärt med någon mera, gärna i dessa uppgångar.

Styrelsemedlemmar

I styrelsearbetet jobbar vi modernt med tekniska hjälpmedel så som Trello, Google Docs. Vi bloggar och twittrar för att få ut information till våra medlemmar. Vi är en blandad grupp, både äldre och yngre, och blandad kunskap när det gäller it-mognad, samt kunskap om fastigheter, och ekonomi. Alla är välkomna och vi trycker på att du får utbildning genom vår medlemsorganisation Fastighetsägarna. Vi har ett mål om mer medlemsengagemang genom att skapa ytor för detta. Vi sitter i valet och kvalet av att gå mot smalare styrelsearbete (mindre tid och exporthjälp) eller bredare (mer tid, och “billigare”/”gör det själv”). Hur vill du påverka ditt boende? Billigare avgifter eller dyrare? Upprustningar som behövs?

Internrevisor

Personligen, som medlem och styrelse, skulle jag gärna se en internrevisor också. Syftet är främst att se till att styrelsen inte fattar beslut som man inte har rätt. Det innebär att granska styrelseprotokollen mot stadgar och lagar.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén