Grunden för hemsidan klar. Mer information kommer löpande, både som bloggar och i form av uppdateringar av sidorna.

Här var lite av de olika vi valde mellan:

ny hemsida demo2

Den här blev det

ny hemsida demo1

Lite väl teknisk, så jag valde bort den. (Tog bra med taggar etc.)

ny hemsida demo

clean, bra kontrast, men inte anpassad för mobiler och paddor

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Revisions: