Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: extra stämma

Protokoll från extra föreningsstämma 2015-09-08

Protokollet nu klart från extra föreningsstämma 2015-09-08. Alla beslut gick igenom.
Föreningsstämma 2015 Extra – Protokoll 2015-09-08

För kallelse och bilagor se:
https://www.brfekoxen.com/2015/kallelse-till-extra-foreningsstamma/

För historik se:
https://www.brfekoxen.com/foreningen/stammor-o-protokoll/

Edit – Min personliga kommentarer om frågan angående röster:

Jag tolkar det när jag läser runt på forum, frågar jurister, de utbildningar jag varit på; att endast en (1) person får rösta, är man två från samma lägenhet, är ena personen bisittare och den med rösträtten, blir registrerad i vallängden. I det fall man inte kan enas från en lägenhet, får man helt enkelt avgöra detta på plats vem som skall bli inskriven i vallängden som röstande, och vem som blir bisittare (kan ej rösta). Personligen skulle jag i så fall verka för att den med störst ägarandel får rösträtten, om lika ägardelar att den avgörs genom lottning.

// Rickard

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma

kallelse till föreningsstämma - liten

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till extra föreningsstämma den 8 september 2015 kl 19.00 i styrelserummet Ekhagsvägen 6 (på baksidan).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Enligt beslut på årsmöte:
  1. Uppdatering andelstal
  2. Stadgeändring: föreningen ska börja ta ut avgift i samband med andrahandsuthyrning
 9. Stämmans avslutande.

Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 2015-08-24
Mvh Styrelsen

Följande delas ut:
Föreningsstämma 2015 Extra stämma 1 – Kallelse
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8a – Ändring andelstal
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén