Ränteintäkterna är nästan lika stora som räntekostnaderna

Rickard Uddenberg

Preliminär data från året 2019 är nu klara. Jag har inte hunnit granska allt men tycker att alla kan få tillgång till dessa redan nu dock. Sammantaget är vi en föreningen med mycket god ekonomi, bättre än vi får betyg för.

Översikt intäkt- och kostnadsfördelning

Kommentarer och PDF-fil

250 TKR i bidrag under övrigt 2019. Detta är 1) förskott för installationen av fjärrvärmen från Klimatklivet 50% för borttagningen av oljan, samt 2) slutpengen på bidraget från Klimatklivet för installationen av laddstationerna i garagen.

52 TKR i ränte-intäkter under 2019, från placering av överskottskapital. Våra räntekostnader för året var 86 TKR så man kan säga att ränteintäkterna är nästan lika stora som räntekostnaderna. [Vi har lån på 20 MKR och kassa på ca 6 MKR]

– 840 TKR i avskrivningar. Nu börjar avskrivningarna nå en relevant nivå. Avskrivningar må vara “luft” för vissa, men det är ungefär den kostnaden i vilken vi förbrukar huset och det slits. Detta måste så småning om ersättas av något annat.

– Högsta lokalintäkterna någonsin och ökande. Dels når vi 113 TKR på garagen, och dels ökar vi även på lokalerna. [Faktiskt högsta någonsin på lokalerna] Där vi borde kunna öka mer är på förråden och en omstrukturering av hyrorna på förråden borde den siffran kunna ökas med mellan 50-100%

– Lägsta räntekostnaderna någonsin. Just nu 31 kr/m². Jag tror kanske vi framöver [beroende på vilken bedömare man tittar på] att vi kommer kunna ligga under 100TKR. Men det är en gissning om framtiden. Vi borde där med kunna amortera i betydligt högre takt.

Räntekänslighetskalkyl för vår BRF Nyckeltal-2019.pdf

– Automatiska amorteringar. Vi har nu mera automatiska amorteringar vilket jag tror är bra för att inte riskera att missa dessa.

Summering

Sammantaget är vi en föreningen med mycket god ekonomi, bättre än vi får betyg för. Mycket för att man inte korrigerar för kassaflöden från lokaler, kassa på bank, samt övriga åtgärder vi gör. Vi har dock en del stora renoveringar framför oss, så som element & termostater, balkongbalkarna, eventuellt fönster om några år.

Årsbokslutet har dragit ut på tid av olika skäl. Vi lider som sagt fortfarande av fel och problem från Brain Accouting, men även det att jag inte haft lika mycket tid eller energi att driva föreningen framåt.

Sommarhälsningar
/Rickard Uddenberg, Ordförande

Post Revisions: