Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: bidrag

Preliminär data år 2019

Ränteintäkterna är nästan lika stora som räntekostnaderna

Rickard Uddenberg

Preliminär data från året 2019 är nu klara. Jag har inte hunnit granska allt men tycker att alla kan få tillgång till dessa redan nu dock. Sammantaget är vi en föreningen med mycket god ekonomi, bättre än vi får betyg för.

Översikt intäkt- och kostnadsfördelning

Kommentarer och PDF-fil

Beviljat bidrag för laddning i garage

Vi har blivit beviljade bidrag från klimatklivet för installation av laddning i garagen. Det innebär att vi får ca 100’000 kr av de uppskattningsvis ca 200’000 kr som installationen kostar. För detta kommer vi kunna ladda med upp till 22kW per bil (med viss lastbalansering.) Detta gör att vi kommer få det tystare och mer miljövänligt garage för de som önskar. Förhoppningsvis kommer installationen vara klar innan årsskiftet. Troligen kommer den se ut så här och kommer från Efuel. Allt är inte klart ännu, vilken leverantör och modell.

Vill du ha hiss i 8an och 10an

Tidningen Bo Bättre 2017 nr 2

Hiss i 8an och 10an?

Jag läste idag att det nu finns det bidrag, upp till 200’000 kr eller max 25% att söka för att installera hiss. En hiss från källarplan upp till varje våningsplan. Det skulle innebära en förbättrad boendemiljö för er, liksom även högre marknadspris på lägenheten. Är du intresserad av detta och se vad det innebär för er, och er lägenhet?

Jag kommer inte föreslå att vi driver detta genom styrelsen, utan det är om någon av er boende i trappuppgångarna vill få igenom detta. Vi kommer givetvis ge er stöd på flera sätt, allt i från att sitta med på möten till att ge underlag för olika beslut på vägen, men det behövs någon som frivilligt driver det hela. Är du intresserad och kan hjälpa till med något delmoment är det säkert välkommet.

Beslut fattas sedan på en extrastämma/årsmöte, så det handlar inte om att fatta beslut. Det handlar om att se intresse, och se hur en lösning skulle kunna se ut.

Kontakta oss om intresse finns…inga krav på kompetens finns etc. utan vilja är det viktiga.

En övrig fråga som dykt upp är större balkonger, bredare i 8/10an och kanske djupare i 4/6an samt balkong längst ner för de som saknar. Det är också en fråga som någon medlem gärna får sträcka upp handen och driva.

Maila styrelsen@brfekoxen.com

 

SMS-länk https://goo.gl/331pLR

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén