Den gamla bullrade, och med 15 år på nacken, var det dags för nya tysta. Den gamla gick dessutom dåligt, då bara ena pumpen (i pumpen) i princip var verksam, den andra kylde mest innan det gick ner i berget.

Så här gick beslutet till:

Vi beslutade om att investera i nya bvp:ar för att ta tillvara på investeringen av borrhålen. Detta lite trots en rekommendation (av väldigt många olika) att bara gå på fjärrvärme. Motiveringen av den konsulten var att små anläggningar (300MWh/år), med en styrelse av varierande kunskapsnivå lönade det sig inte att köra hybrida/blandade/komplexa lösningar. Det ligger lite i linje med de olika kostnadsuppskattningar vi haft, allt skulle kosta ungefär samma i slutändan, oavsett lösning. Det vart lite gungor och karuseller i kalkylerna.

Installationen av nya bvp:ar låg dessutom det i linje med vad Fortum Fjärrvärme samägt med Stockholm stad (numera Exergi) kommunicerade. Man kommunicerade detta både genom utformningen av prislistan, liksom även i dialog. Man vill ha småskalig produktion ute i nätet, så som bergvärme, för man ”har” inte kapacitet. Eller rättare sagt, man vill stänga oljekraftverket, man har kvar som reservkraft på vintern, då det är kallt. Och därmed minska mängden CO2 för hela systemet. Så byte och säkerställandet av användningen de hål vi har ligger i linje med en eventuell uppkoppling på fjärrvärmenätet. Om vi nu får bidraget, vid nästa ansökning. Annars behöver vi det verkligen iaf.

Det är under många vändor med båda förra styrelsen och även nuvarande. Så två skilda styrelser har kommit fram till ungefär samma beslut.

Valet stod mellan Doctor VVS med ett pris på ca 800’000 kr och IQS Energi Komfort för ca 1’300’000 kr. Det var dock inte samma lösning, så inte jämförbart rakt upp och ner. Energikomfort offererade ett mer omfattande byte med vissa förändringar. I första skedet offererade Energikomfort dessutom än mer kreativ

borrhål / energibrunnar

lösning, med komplett ny undercentral, som nog hade funkat, men då man fick se vår borrkarta (pdf-fil) så drog man tillbaka och gjorde om, med ett enklare men dock mer omfattande förslag. Vi konstaterade att vi visst tror det hade givit effekt, men inte så vi hämtat hem de extra kostnaderna. Personligen fick jag dock ett mycket seriöst intryck, Energi komfort var kreativ, utmanade och verkligen en leverantör att fråga, verkligen! Arne Olafsson och Åke Andersson var inte säljande utan kundfokuserade. (Flera övriga leverantörer var extremt fokuserade på att borra mera.) Man försökte se vad som fanns att göra på ett bra sätt, och vara ett stöd som säljande part. Kanske det hade gått att räkna på det hela. Men får vi en ny undercentral i Fortums lösning så finns det ingen anledning att göra det själv innan.

Men bara två offerter? Ja vår gamla partner Enstar, återkom aldrig trots _flera_ påstötningar, både på mail och telefon. Jag vet inte men bolaget känns inte längre relevant, vad vi upplever. Sen hade vi en entreprenör som mer eller mindre promt skulle borra mer, trots att vi var tydliga om att det bara var ett byte vi önskade. Trots att jag förklarade att vi sett kalkyler som efter korrigeringar inte visar någon lönsamhet på dettta. Nej de gick också bort, man klarade inte av att lyssna. Så av 4 tillfrågade fick vi 2 relevanta svar. (Jag tror jag träffat någon till men kommer inte ihåg.)

Valet föll i alla fall till slut på Doctor VVS och Ulf (samt Plusgrader som underentreprenör). Det var vad vi trodde bäst passade oss just nu, och Ulf har gjort jobb åt oss tidigare. Jag fick även ett bra förtroende för Patrik på Plusgrader. Liksom även Pablo på Plusgrader, som kom med förslaget att sätta pumparna på en separat grund avskild från huset för att säkra upp mot vibrationer (och därmed ljud.)

Men nu har vi två nya Nibe F1345-40 på 40kW vardera, totalt 80kW effekt, (Pumparna är i själva verket två stycken 20kW så totalt 4…) som nyttjar våra 9 borrhål för att generera värme och varmvatten till vårat hus. Och det under helt klart tysta former, till skillnad från förra pumpen. (Båda två entreprenörerna rekommenderade samma tillverkare/modell pga våra ljudproblem.)

Kvarstår är behovet av byte av hela undercentralernas styr- och regler, liksom att slänga ut oljepannorna, ja beroende på om vi får bidraget för denna kostsamma förändring förstås.