Flerårsbudgeten som nu finns automatisk publicerad på sidan Ekonomiska siffror & sammanställningar under ekonomi, förtjänar en del kommentarer. Dessa är mina personliga, och budgeten skall i genom styrelsen också. (Ställ mer än gärna frågor och kommentarer i Facebookgruppen. Vi behöver återkoppling.)

Det första är att den är preliminär, liksom att alla siffror inte är exakta utan vissa är snabba uppskattningar. Vi kommer i nästa underhållsplanarbete få mer detaljer, som går att lägga in i fleråsbudgetsiffrorna. Det kommer främst göra att jag bättre kan lägga budget för bl.a. avskrivningarna mer korrekt. Nu är ökningarna från höften, med tanke på vad jag från huvudet vet kommer för underhåll. Främst då element/termostat-bytet 2019 och balkong/fönster 2020.

 1. Elkostnader för bergvärmepumparna (bvp) ökar. Det är alltså inte mängden el som jag beräknar skall öka. Detta kommer från ökade elpriser pga politiska åtgärder, så som miljöpartiets framfart med slumpkraft (vind- & solkraft) i stället för utbyggnad/nybyggnad av CO2-neutrala och trygga moderna kärnkraftverk. Okunnigheten om vår elkraft och kärnkraft är stor.
 2. (Om vi nu får) fjärrvärme så kommer den indexmässigt också kosta mer om elpriserna går upp. Huruvida oljan kommer gå upp eller inte är högst oklart, men det gissningsspelet slipper vi förhoppningsvis (den är dock enligt flera bedömare på väg upp igen.)
 3. Den svaga ökningen av övriga elkostnaderna hoppas jag skall räcka med tänke på många av de elbesparingar vi gör. Både genom färre abonnemang, liksom också byte till energieffektiva utrustning så som exempelvis lampor etc. Medans elpriserna går upp kommer vi alltså förhoppningsvis förbruka mindre el. Vi har även sammanslagningen av servicerna, som jag har föreslagit som en förutsättning för sänkta kostnader. Annars kommer dessa kostnader också stiga betydligt mera. Återigen pågrund av dåliga politiska beslut. Solel och vindkraftverk är sådan som ökar nätkostnaderna, dvs elkostnaderna och i slutändan avgifterna.
 4. Fler och fler tittar på streamat, i någon form. Traditionell TV nyttjas av färre och färre. Jag har därför kalkylerat en minskningen av kostnaderna för Comhem/bredband genom att stänga av comhem. Detta när vi fått uppgraderat bredbandet och vi känner oss nöjda med stabiliteten i nätet.
 5. Huruvida jag budgeterat ökningen av vattenkostnaderna korrekt får vi se, det har kommit nyheter om att dessa riskerar att kraftigt höjas. Länk1 Länk2
 6. Skatteökningen är nog i underkant, preliminära beräkningar visar på betydligt högre skatter. Huruvida det är kommunala skatteavgiften, eller statliga fastighetsskatten framgick inte av artikeln. (Hittar just nu inte artikeln, men arbetet var gjort av en av de stora revisionsbyråerna.)
 7. De ökade kostnaderna för arvodena, om så inte blir fallet, kommer de med råge kompenseras av både ökade kostnader för teknisk förvaltning, lika så fastighetsförvaltning. Nuvarande är mycket lågt jämfört med motsvarande service för medlemmarna, kostat om vi tar den externt. Vilken nivå vi önskar är en fråga som alltid är öppen för diskussion liksom externt eller internt.
 8. Reparationerna hoppas jag vi kan minska. Genom att öka underhållet och sluta jobba med små-reparationer av huset och göra större rejäla omtag i stället. Det är dock en gissning.
 9. Underhållskostnaderna är mindre jobb, som ligger enligt plan men ej aktiveras för att sedan synas som en kostnad som skrivas av. * Jag har ej gått igenom underhållsplanen exakt, utan gjort en uppskattning.
 10. Räntekostnaderna har jag på en svag ränteuppgång med ca 1%. Tittar man på 3-åriga räntor ligger de samma som övriga. Vilket jag tar som anledning för att inte öka för kraftigt. Det är en mycket förenklad bild, men förhoppningsvis rättvis hyfsat rättvis.
 11. Mot bakgrund av detta har jag lagt in 1% årsavgifthöjning varje år. Det är lågt om man tittar på olika indexökningar så som exemplvis städand i år gick upp med 2,5%, fastighesserviceindex tror jag låg på 2,9% typ.. så flera av de kostnader vi har ökar betydligt mer per år.
 12. Det är av yttersta vikt att vi jobbar med rätt hyressättning, på lokaler liksom på garagen. Exempelvis, en utförsäljning av våra lokaler skulle vara katastrofal. Som att kissa på sig, först varmt, men sen snabbt kallt.

Föreningen och styrelsen måste aktivt jobba både med kostnader och intäkter. Detta i form av kostnadsbesparingar och men också aktivt våga göra investeringar som sänker våra löpande kostnader liksom även på lång sikt akuta reparationer. Utöver det har vi defakto frågan om vilken service vi medlemmar vill ha. Vill vi ha mera, bättre funktioner i vårt boende? Snyggare trapphus? Bättre tvättstuga? Behålla Comhem, men i stället lägga mindre på trädgården? Till vilken kostnad? Och vad innebär det per år. En arbetsdag eller två, vad kan vi få gjort på en sådan? Frågeställningarna är många, och inte självklara.

De 4 olika val som ligger just nu, 4 år framtid och 10 år historik, liksom ”calc prog” syftar på Trend-staplarna. Man kan om man har access direkt till Google Sheets, editera så man får 2 år prognos eller 3,4,6,10 år historik, eller välja forecast för året.

* Avskrivningar är alltså INTE någon fiktiv kostnad, ett påhittat värde… utan det är förbrukningen av investeringen, vad den kostar oss varje år. Vår K3-redovisning kommer tydligare visa vad våra kostnader är. Det är omvänt möjligtvis friställandet av resurser för mer investeringar.