Vi har i veckan lämnat in ansökan till naturvårdsverket för att få bidrag om att ersätta vår olje-basserade del av uppvärmningen. Om vi får detta kan vi ersätta oljan helt ut med fjärrvärme. Det hela har tagit mycket tid, jag gissar på uppskattningsvis en dryg veckas arbete totalt under en längre tid. Bidraget beräknas om det går igenom ge oss en hel del pengar …..nämligen 347’000 kr motsvarande knappt 50% av kostanderna. Kanske får vi mindre. Och vi får se vad det ger, i maj kommer svaret från myndigheten och deras projekt klimatklivet

På riktigt lång sikt om allt annat är lika beräknas vi även spara pengar, ltie drygt ca 1% av våra totala kostnader årligen. Kanske låter lite, men det motsvarar 37’000 kr/år. Sedan måste man räkna på räntekostnader etc. Det är därför vi söker bidrag. Sammanlagt har vi de senaste åren gjort flertalet sådana besparingar, vissa med vissa investeringar för att få besparingar på lång sikt. Mer kommer och mer behöver vi göra för att klara ekonomin på lång sikt. Kortsiktigt ligger vi extremt bra till. Men fastigheter skall drivas på lång sikt, medlemmar som bor här skall kunna göra det på lång sikt utan att få skenande kostnader i slutet. Totalt, om detta går igenom, har vi gjort över 5-6 % av vår omsättning i besparingar genom olika förändringar och investeringar de senaste 4 åren. Några är större är:

  • Få koll på oljebrännarna och genom att gå ner där 1-2 gånger i veckan, troligen ca 1% årligen.
  • Elen har vi också gjort 1% på, och mer kan vi göra framöver genom olika investeringar i el-infrasturkturen.
  • Vattnet har vi gjort ca 1%, på den omdragningen vi gjorde.

Allt under 10 år ROI bör vi hoppa på utan att fråga, sådant som denna med fjärrvärme, med längre återbetalningstid, bör man fundera lite, om man inte får stöd.

Det jag inte hann med var ansökan för laddning till elbilar. Det får vänta till senare, tyvärr dröjer det yterliggare och så även de intäkter som skulle kommit detta år med laddningsplats i våra garage.

Här är en av de oljebrännarna som skall förhoppningsvis ersättas.