Vill påminna alla om att vi har kollektivt bostadsrättstillägg, så man behöver inte teckna det på sin privata försäkring. Värdet är i genomsnitt 351,80 kr/lgh&år. Du kan läsa mer här:

Gemensamt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring

Post Revisions: