Mer information om det gemensamma bostadsrättstillägget i föreningens försäkring:

Det villkor som gäller för ert kollektiva bostadsrättstillägg är: Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2013-04-01 avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar. Grundskydd enligt avsnitt C, Drulleförsäkring för bostadsrätten och Utökad Bostadsrättsförsäkring enligt avsnitt E.

Det är alltså återigen viktigt att poängtera för medlemmarna att det kollektva bostadsrättstillägg som ingår i er Brf Ekoxens försäkring innebär att vi försäkrar alla fasta installationer i medlemmens lägenhet såsom golv, innertak, innerväggar, badrum, kök, diskmaskin, tvättmaskin etc. Tillägget innebär alltså INTE att medlemmarna ska slopa sina egna hemförsäkringar som innhåller egendomsskydd för lösöre, ansvarsförsäkring, rättsskydd, reseförsäkring etc. Alla medlemmar måste alltså ha sin egna privata hemförsäkring, dock behöver man inte längre inneha bostadsrättstillägg i den samma. Hemförsäkringen är de självklart fria att teckna i det försäkringsbolag de föredrar.

Villkoret finns att ladda hem från vår hemsida vi denna länk:
http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/Privat/P00296.pdf

Örvig matnytting information kring Trygg-Hansas hemförsäkring finner du här:
http://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/hemforsakring/bostadsratt/pages/default.aspx