På mötet tog vi bland annat upp:

  • Nät på skorstenstopparna – kommer att göras för att förhindra att fåglar flyger in i lägenheterna med öppna spisar (vilket har skett i en av lägenheterna).
  • Beslut om att omförhandla, när möjligt, samtliga hyresavtal för garageplatserna.  Idag varierar avtalstiderna och avgiftsnivåerna. Avgiften blir enhetlig och marknadsmässig. Rickard kommer kontakta berörda.
  • Lekplatsens redskap – gungställning, gungor och sandlådan kommer att besiktigas för att förhindra olyckor.
  • Nästa möte blir den 15 november.

Vill du veta mer – kontakta någon av oss i styrelsen!

 

Post Revisions: