Nu är nedsäkringen av våra huvudsäkringar genomförda. Jag har iterativt testat vad som är hållbart, och i det mest extrema fallet minskat från 63 Amp till 20 Amp. Att detta inte är gjort tidigare av tidigare fastighetsexpertis är för mig tydligt att engagemang får man inte genom extern hjälp. Bra hjälp, men inte det där lilla extra, som behövs för att pressa kostnader och hålla koll.

nedsakring-2016-besparing

Besparingen kommer slå igenom ungefär 50% i år och fullt ut nästa år, då flera månader redan gått.

På årsbasis är besparingen 33 360 kr.

Det känner jag mig nöjd över. Varje sådan här åtgärd är en del av att inte behöva höja avgiften. Det är inte svårt att sitta i en BRF-styrelse, men det är svårt att faktiskt lyckas jobba ner kostnader och upp intäkter.

 

Post Revisions: