Fastighetsfakta 2016-1 - Tveksam till att bli styrelsemedlem

Klicka för att läsa hela som PDF

Att sitta i styrelsen kan ha sina utmaningar, men de flesta trivs. Artikeln handlar även om arvoden, där vi ligger under medel. En viss andel kan känna sig tvingade att ta rollen, hur det är i vår förening vet jag inte. Läs gärna mer om arbetet hur det upplevs generellt i artikeln.

Post Revisions: