Jag har uppdaterat registret i våra trappuppgångar samt i tvättstugorna. Det automatformateras nu från vårt medlemsregister. För synpunkter skriv helst här i kommentarerna. Målet är att få till synliga automatuppdaterande register även för våra källare.