Vill påminna om Fortums planerade strömavbrottet senare idag, kl 15.00 (till 16.00).

ställverk