Anticimex har varit här och lagt ut råttgift som ett förarbete till stammarna.

Post Revisions: