Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: stämmor

Juridik inför årsmöte

Fastighetsfakta 2016-1 - Dags för årsstämma i bostadsföreningen

Klicka för att läsa artikel i PDF-format

Lite juridik inför nästa års årsmöte. Inget som vi tror jag stötte på i år. Men bra källa för information för framtida år.

Avgift vid andrahandsuthyrning

Vid extrastämman 8 september beslutades att föreningen kommer att ta ut en avgift från medlemmar som fått/får godkänt att hyra ut i andra hand. Avgiften blir 10% på gällande basbelopp, f.n. 4.430 per år. Det kommer att gälla från och med 2016.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén