Vi kommer under nästa, eller näst-nästa vecka få träden ansade på södra sidan, vid 4ans kortsida. En del stora grenar riskerar falla ner på de som går under. En del grenar riskerar slå mot fasaden och taken. Vi har anlitat en arborist för att göra detta korrekt. Vi har även varit i kontakt och fått ok från Stockholm Stad för att genomföra detta.

Peder Melin i trädgårdsgruppen har drivit dialogen med arboristen och Stockholm Stad. Detta på bland annat inrådan och önskan av mig i preventivt syfte. För att minska risken för personskador. Förhoppningsvis kommer det dock inte mer snö men risken kvarstår med de stora döda grenarna på södra sidan.