Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: styrelsens arbete

Rapport från styrelsemöte 2020 – 12/10, 16/11 & 20/12

 • Fjärrvärmen installerad, driftsatt och klar. Vi går nu på 60% fjärrvärme och 40% “bergvärme”.
 • Slutrapport till klimatklivet inlämnad.
 • Målning av källare i 8an och 10an kommer genomföras inom kort.
 • Styrelsen tittar på låsen, har du förslag, idéer eller något du vill bidra med, maila gärna in.
  (Lägenhetsdörrarnas lås förblir medlemmarnas ansvar och berörs inte.)

Övrigt har styrelsen bedömt att vad det gäller lägga klinkers på plastmatta är det något vi avråder ifrån pga stadigvarande fukt och risk för mögelskador. Kravet är dock givetvis alltid att det följer aktuella fackmannamässiga regler och att man kan visa på att så skett.

Ansvarsfrihet = “vi tänker inte stämma er” typ..

Har precis varit på fastighetsägarnas utbildning med workshop om ordförandes roll. Mycket givande och intressant. Berörde lika mycket rollen som ordförande likväl som organisatoriska legala frågor.

Utbildningen innehåll även workshop, med grupparbeten, där vi fick diskutera hypotetiska frågor. Hade gärna sett mer av detta. Det är svårt att applicera lag och stadgar på praktiska frågor, speciellt när det är så många texter som spelar in. För en som ny är detta nog ovärderligt, att få se hur och vilka texter andra väver in för att göra ett beslut. Jag ser att detta varit till nytta även för styrelsemedlemmar.

Några av sakerna jag tar med mig är till nästa år årstämma:

Att som styrelse bli beviljad ansvarsfrihet, har inget med beröm eller om man gjort dåliga beslut. Det handlar mer om man gjort något rent brottsligt. Det är mer “vi tänker inte stämma er”.. typ. Men det är giltigt endast om eventuella problem och felaktigheter står i förvaltningsberättelsen. Om styrelsen döljer det och inte berättar om det hela. Då är det möjligt att trots detta stämma styrelsen för bristen.

Ansvarsfriheten är dessutom ALLTID individuell, även om man slarvar och frågar om den överlag. Om någon opponerar sig så går man igenom varje ledamot, från föregående år, var för sig. Även tidigare styrelsen och deras medlemmar, för den delen av verksamhetsåret som det gäller. Nästa år gäller för hela 2016, och alla som suttit här. Man får inte rösta i frågan om sig själv, men väl för sina kollegor i styrelsen, huruvida dessa skall få ansvarsfrihet. (Inget av detta tror jag kommer vara problem hos oss, ser nu inget som bör föranleda sådant misstroende från Er medlemmar mot oss i styrelsen, men ni kanske tycker annorlunda.)

Det är inget behov heller att läsa allt, utan snarare går vi igenom ifall det är frågor på någon punkt. Det gäller även revisorns yttrande, möjligtvis med undantag av det som avviker från normalt. Men det är en möjlighet för styrelsen att berätta allt man gjort och verkligen bjuda in till vad som skett.

Jag hoppas mer framöver på grupparbeten och nätverkande delar i utbildningarna. Det finns många sätt att lösa både problem och hur man bäst får sin föreningen att funka. BRF-lagen styr på inget sätt ner allt. Att få veta hur andra gör är det som gav mest.

Besparingar

Följande är besparingar som är gjorda genom åren. Vissa som bara stod och kostade pengar, helt i onödan. Vissa som var en service som fanns annars att hämta. Vissa som bara behövde en översyn.

 1. Bankkostnader, digitala avier (2015)
  ca 550 kr/år
 2. Avslutat Postgirokonto (2014)
  ca 650 kr/år inkl. moms
 3. Medlemskap i fastighetsägarna (2016, slår igenom först då) *
  ca 4500 kr/år inkl. moms
 4. Försäkring (2015)
  ca 10 TKR/år + bättre försäkring och ca 10TKR i försäkringskydd för medlemmarna, så besparingen var 20 men vi tog 10 till medlemmarna.
 5. Nedsäkring av föreningens säkringar i 4an, från 63 amp till 35 amp. (2014)
  Ca 7 000 kr/år
 6. Tidningsinsamling (2015)
  Idag görs detta centralt med mindre miljöpåverkan av komm650unen, från de små återvinningscentralerna.
  Ca 5 500 kr/år

Finns säkert ytterligare liknande saker från tidigare styrelser. Har försökt samla våra här som jag kan och vet om. Och inte minst av allt ser i bokföringen.

 • Central sopphantering (tidigare)
  Som mest låg vi på 95 TKR/år, och snittade på 60-70, nu är vi nere på 35-40 TKR/år.

* Detta är en del av det 4 till 1 projekt som skall minska kostnader. Där vi genom att gjort om fastigheten till en (1) kan minska antal abonnemang, fasta avgifter etc. Detta borde varit gjort för länge sedan och hade kunnat spara mycket pengar.

Uppdateringar på detta kommer löpande.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén