Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: styrelsemöte

Rapport från styrelsemöte 2020 – 12/10, 16/11 & 20/12

 • Fjärrvärmen installerad, driftsatt och klar. Vi går nu på 60% fjärrvärme och 40% “bergvärme”.
 • Slutrapport till klimatklivet inlämnad.
 • Målning av källare i 8an och 10an kommer genomföras inom kort.
 • Styrelsen tittar på låsen, har du förslag, idéer eller något du vill bidra med, maila gärna in.
  (Lägenhetsdörrarnas lås förblir medlemmarnas ansvar och berörs inte.)

Övrigt har styrelsen bedömt att vad det gäller lägga klinkers på plastmatta är det något vi avråder ifrån pga stadigvarande fukt och risk för mögelskador. Kravet är dock givetvis alltid att det följer aktuella fackmannamässiga regler och att man kan visa på att så skett.

Rapport från senaste styrelsemötet 2016-12-14

 • Styrningen av oljepannorna fungerar dåligt. Styrelsen beslutar köpa nya reglage.
 • Renoveringen av de horisontella stammarna
  Ett stort arbete som kräver ständig tillsyn. Vi försöker informera i så god tid som möjligt – se särskild information på hemsidan, i portarna och till berörda!
  – Beslutar hyra containrar där de som behöver tömma sina förråd kan lagra tillfälligt.
  – Beslutar om avgiftsbefrielse för garagehyran för dem som hyr garagen under den tid de behöver vara utrymda.
  – Diskuterar alternativa nivåer på återställandet av tvättstugorna förutom omkakling av golv och eventuellt väggar. T ex om vi ska passa på att ersätta torkrummen med mer effektiva torkskåp och frigöra plats för dusch (behöver  vi ha tillgängligt för hantverkare vid mer omfattande reparationer).
 • Budget 2017
  Den senaste bedömningen är att vi står inför ca 600 tkr underskott per år på 29 års sikt och att en avgiftshöjning är nödvändig. Utgår nu från en höjning på 12% i första steget och att vi på sikt indexreglerar enligt utvecklingen av prisbasbeloppet. Beslutet tas upp på årsstämman.Hör av er till oss i styrelsen om ni vill ha mer information! Nästa möte blir onsdag den 18 januari.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén