• Fjärrvärmen installerad, driftsatt och klar. Vi går nu på 60% fjärrvärme och 40% “bergvärme”.
  • Slutrapport till klimatklivet inlämnad.
  • Målning av källare i 8an och 10an kommer genomföras inom kort.
  • Styrelsen tittar på låsen, har du förslag, idéer eller något du vill bidra med, maila gärna in.
    (Lägenhetsdörrarnas lås förblir medlemmarnas ansvar och berörs inte.)

Övrigt har styrelsen bedömt att vad det gäller lägga klinkers på plastmatta är det något vi avråder ifrån pga stadigvarande fukt och risk för mögelskador. Kravet är dock givetvis alltid att det följer aktuella fackmannamässiga regler och att man kan visa på att så skett.