Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: historik

Våra underhålls- och renoveringskostnader

Satt och tittade förra året på våra kostnader för underhåll och renovering. Man brukar tala om nyckeltal. Googla gärna lite själv. Min uppfattning är att rimliga nyckeltal är ca 200kr/kvm och år. Räknar man med stamrenoveringar uppåt 300-400 kr/kvm&år. Vi ligger på 150 kr. Det är inte bra, även om det låter bra. Det innebär att vi troligen gör för lite och det kommer att komma mer kostnader framöver.

  • Underhåll är sådant som görs planerat (och större) 45xx
  • Renovering är sådant som görs spontant (och litet) 43xx

Bilden nedan är inte den bästa, men ger ett hum. Dessvärre har originalarbetet försvunnit, men det är ingen konst att göra om det. Jag hinner bara inte just nu. Men information om detta kan väl alla få så länge. Det jag har… just nu.

Reparationer och underhåll - jämförelsetal v1.1

Byte av armatur i trapporna

Vi bytte i början av 2014 armaturen i Ekhagsvägen 4, till LED-baserade som styrs via IR (rörelse). Av de skäl jag kan hitta är att armaturen började bli gammal, troligen även att det skulle spara ström. Den gamla var styrd av tryckknapp och tidrelä (en timmer).

armatur i 6an - vägg2_web armatur i 6an - vägg1_web armatur i 6an - vägg_web armatur i 6an - tak_web

Tanken var att man skulle göra ett trapphus per år. Det hela kostade ganska precis 80 TKR inkl. moms. (Momsen är inte avdragsgill för oss.)

armatur i 4an - tak2_web armatur i 4an - vägg_web armatur i 4an - tak1_web

Någon kostnadsbesparing på elsidan verkar vi inte ha fått. Snarare verkar förbrukningen ha gått upp. Det gäller att hålla koll på siffrorna. (Sådant tar tid. Mycket tid.)

Energiförbrukning i 4an 2012-2015, ej dec 2015
Ovan är energiförbrukning i 4an. I genomsnitt per månad. December är inte med i 2015, men uppskattat i kalkylen efter novembers siffra, lågt räknat.

Hur vi går vidare här ifrån är just nu en av många punkter som diskuteras i styrelsen.

 

Strömförbrukningen på vår bergvärmepump

Har nyligen uppdaterat strömförbrukning, huruvida detta är normalt eller inte vet jag inte, då vi inte har någon bra tillförlitlig statistik från tidigare somrar. Det har ju varit lite si och så med hur bra pumpen har gått tidigare.

strömförbrukning-2015-07

Uppdateringen av styr och regler dröjer till senare i höst/vinter – dessvärre.

För den som själv vill leka med statistiken finns filen här:
brf ekoxen, el-förbrukning – timme – kWh

(Den är rätt tung så kräver en del av datorn. Kanske någon kan bekväma sig för att försöka optimera formlerna. Just nu är den en herrans massa tunga vektorbaserade formler. – har inte orkat med det ännu.)

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén