Hej alla medlemmar!

Bifogat finner du vår utrymningsstrategi samt våra brandskyddsregler. Det är av stor vikt att du läser och tar del av informationen. Utskrift kommer vid ett senare tillfälle i din brevlåda.

Dokumentet läggs även upp under brandskyddsinformation.

Utrymningsstrategi och Brandskyddsregler- Publ hemsida 20170304

Post Revisions: