Uppdaterad! Pga sjukdom är bilningsarbetet vilket är det som kommer orsaka mest störningar preliminärt flyttat till måndag.

Nu är installationen i full gång med ny BVP. Den kommer primärt att lösa problemet med buller som flera upplever i 8an. Detta kommer innebära lite buller under tiden, bl.a. skall en ny platta som är skild från huset byggas. Detta innebär bilning av golv. Bilningsarbetet kommer ske främst på nu i morgon (fredag).

Information om detta skulle givetvis ha gått ut tidigare, men dessvärre har vi haft lite missar. Sommarhettan liksom semestertider hjälper heller inte till.