kommer att vara avstängd ytterligare två veckor, till mitten av april. Detta p.g.a. extraarbete med golvet. Marken under hade sjunkit en halv meter och detta tomrum måste fyllas med singel, armeras och nytt, stabilt golv gjutas i tvättstugan och korridoren utanför.
Boende i 4:an och 6:an använder fortsättningsvis 10:ans tvättstuga så länge arbetet i 6:an pågår.

 

 

Post Revisions: