Vill påminna om vårt årsmöte nu på onsdag den 17e, kl 19.00.

Du kan debattera och diskutera det hela på facebook-gruppen här:
https://www.facebook.com/groups/BRFEkoxen/permalink/638302303035082/

Du kan läsa mer i kallelsen här nedan:

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017