Siffrorna för Q3 ser bra ut. De ökade intäkterna för garagen börjar synas.

Våra reparationskostnader är lägre än normalt och jag tror vi kommer sluta straxt under budget.

Underhållet är mycket lågt för tillfället, men det beror på att stam-renoveringen har bokats upp på tillfälligt konto. Om jag har rätt kommer detta synas dock i Q4. Vi kommer ligga något över, dessvärre.

Värmen är lite upp och ner… den är svår att prognostisera. Systemet är gammalt och behöver / ska bytas ut. Det känns inte som ett problem kostnadsmässigt dock just nu.

Positivt är att vår elförbrukning är lägre Q3 på alla abonnemang än förra året. Vi drar elpannan mer än oljan på sommaren nu mera. Vilket är de höga staplarna. Att ha basår 2013, är kanske inte det bästa… men men svårt att ge en bra bild här. Den är dock positiv, jag tycker mig se bland annat positiva effekter av LED-belysningen i 6an och i 10an, (syns ej i bilden, men går att se analyserna jag gör) men de stora förbrukarna där är tvättstugorna. Nu har vi timmätning på alla abonnemangen, varför vi framöver kan se energiminskningar mycket tydligare.

De sänkta kostnaderna på att samla vattenabonnemangen i ett i stället för i fyra, ger fortsatt positiva påverkan. Alla de projekt i “4-till-1” projekten ger stabil förbättrad kostnadsbild. Vi har sparat på fasta abonnemangskostnader med flera procent. Mer finns att göra men kräver tid och energi.

På bredbandet har vi en gammal kostnad som kom, då man felfakturerat oss. Vi jobbar för att förbättra detta framgent.

När det gäller konsulttjänster ligger detta inbakat i underhållskostnaderna.

Försäkringen har vi tack vare stammrenoveringen justerat med ca 10 tkr inför nästa år. En av många besparingar genom de senaste åren.

Arvoden + revision ligger upp något sedan höjningen senaste stämman, och kommer öka framgent.

Avskrivningarna börjar närma sig rimliga nivåer. Vi har gjort flera justeringar för att få rimliga avskrivningstider. Vi har ingen anledning att krydda dessa siffror. Det är bara ett problem för de som bor länge i föreningen.

Vårt arbete med att jobba på ränteintäkterna ger fortsatt resultat, ca 1% av våra intäkter. Hoppas på att kunna balansera detta trots minskande kassa pga framtida renoveringar genom fortsatt arbete.

Räntekostnaderna går stadigt ner, nu när vi slipper gamla spekulationer i höga fasta räntor.

Det kraftiga negativa budgeterade resultatet är en följd av vår K2-redovisning. Detta balanseras genom yttre fonden över år. Inget varken långsiktigt eller kortsiktigt som jag är orolig för. Dock kanske vi måste höja avsättningarna till yttre fond, då 0,3% är lågt.

Nu jobbar vi vidare mot att avsluta punkter för året, och årets budgetarbete är vad nästa styrelsemöte kommer handla om.

Mvh / Rickard

Kvartalsrapport 2017-Q3

 

 

Post Revisions: