Ett fåtal i föreningen har skött om vår tomtmark på baksidan, innefattande gräsklippning, vattning och rensning. Bl.a. Inger E, Marcus H, Anita E och Birgitta K.
Det vore önskvärt om fler ville delta i detta arbete då det gynnar alla att vår trädgård hålls välskött.

En fortsatt trevlig sommar önskar Birgitta K.

SMS-länk https://goo.gl/WUAbEW

Post Revisions: