Soppor i trapphuset är inte något som någonsin är godkänt eller bra. Detta är en ren brandfara, och dessutom hindrar evakueringsvägar, samt framkomlighet för brandbekämpning.

soppor i trappen

Ser du en granne som glömmer något eller gör fel, säg till, hjälp till. Sådant här kan dessutom innehålla brandfarliga vätskor och får aldrig, ALDRIG förekomma mer än möjligtvis under dagen några timmar, då det är under övervakning. Men ALDRIG över natten eller en helg. Och nu i jultider då brandrisken är som störst…

Hjälp varandra och säg till.

Post Revisions: