Vi ämnar titta på serviceavtal för tvättmaskinerna. Dessa behöver göras rent varje år. Ibland behöver själva hållaren för tvättmedel etc bytas. I 10an vet vi att dessa behöver bytas.

// Ordf. Rickard Uddenberg

Post Revisions: